ISO 9001-obrazokSystém manažérstva kvality ISO 9001

Spoločnosť TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. je nositeľom tradície výroby kvalitných pančuchových produktov a intenzívne sa zaoberá aj riadením a neustálym zlepšovaním svojich výrobných procesov s cieľom uspokojovať potreby svojich zákazníkov. Jedným zo základných manažérskych nástrojov na zabezpečenie a dosiahnutie kvality a vyššie uvedených zásad je aj zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Spoločnosť je certifikovaná od roku 1999.

OEKO-TEX® Standard 100

V osemdesiatych rokoch sa začal čoraz väčší význam klásť na ekologickú neškodnosť textilných výrobkov a oblečenia. V spolupráci s lekárskymi špecialistami vyvinul rakúsky inštitút ÖTI systém testovania a certifikácie s cieľom overiť nezávadnosť textílií z pohľadu na ekológiu človeka.

Aby sa tieto aktivity etablovali aj na medzinárodnej úrovni, vytvoril ÖTI v spolupráci s Hohenstein Research Institute v roku 1992 medzinárodnú asociáciu “ OEKO-TEX ® „.

Základné, spracované alebo finálne textilné výrobky sú na všetkých stupňoch výroby testované na zákonom zakázané a regulované substancie a chemikálie, ktoré potenciálne predstavujú zdravotné riziko a ochranu zdravia.
Priradenie testovaných textilných výrobkov do jednej zo štyroch produktových tried OEKO-TEX® je založené na použití textilu. Prísne požiadavky ekológie človeka určujú, že produkt musí vyhovieť zvýšenej intenzite kontaktu s pokožkou.

Výrobca môže označiť úspešne otestované výrobky a skupiny produktov značkou OEKO-TEX® alebo ju získať v inej podobe za podmienky, že náročné a vyčerpávajúce laboratórne skúšky overili, že všetky integrálne súčasti (vrátane doplnkov) vyhovujú bez výnimiek. Vydaný certifikát je platný jeden rok a môže byť predĺžený tak často, ako je potrebné.

Spoločnosť TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. je držiteľom certifikátov OEKO-TEX® pre bavlnené a vlnené výrobky.

certifikát Tatrasvit-13

Tatrasvit Oeko Tex 100 certifikát bavlna

 

TOP