Kariéra

Hľadáte prácu v oblasti priemyselnej výroby alebo máte skúsenosti priamo s prácou v textilnej výrobe? Pošlite nám Vaše údaje a záujem o zverejnené pracovné ponuky prostredníctvom dotazníka.

Dotazník pre uchádzača o zamestnanie

Pre úvodný kontakt s našou spoločnosťou vyplňte prosím tento dotazník. K údajom majú prístup len oprávnené osoby v našej spoločnosti TATRASVIT-SVIT-SOCKS, a.s. Tieto údaje sú považované za dôverné a nebudú poskytované tretím osobám.

* Povinný údaj
** Vyberte jednu z možností: základné, SOU bez/s maturitou, stredné bez/s maturitou, vysokoškolské

Ponuka práce

Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasím, aby zamestnávateľ (TATRASVIT SVIT-SOCKS, a. s.) spracoval a uchoval moje zaslané osobné údaje za účelom zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, životopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 1 roka.

TOP