Vložte do košíku 5 a více produktů a uplatněte si dodatečnou slevu -10% na nákup s kupónem: PLUS10

s obchodní společností: TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s.
se sídlem Mierová 36/1, 059 21 Svit, Slovenská republika
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Obchodním rejstříkem Okresního soudu Prešov, Slovenská republika, oddíl Sa, vložka 211/P, identifikační číslo: 31707289

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: https://www.tatrasvit.sk/


Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat: TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s. se sídlem Mierová 36/1, 059 21 Svit, Slovenská republika formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem na adresu eshop@tatrasvit.sk).

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.  Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.