Vložte do košíku 5 a více produktů a uplatněte si dodatečnou slevu -10% na nákup s kupónem: PLUS10

Jaká je záruka na objednané zboží?

Záruční doba na zboží je podle obecně závazných právních předpisů 24 měsíců na veškeré zboží. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží.

 

Na co se záruka nevztahuje?

Poskytnutá záruční doba se nevztahuje na vady zboží způsobené neodborným nebo nešetrným zacházením, používáním zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem, nesprávnou volbou velikosti, úmyslným nebo neúmyslným mechanickým poškozením nebo přirozeným opotřebením.

 

Jak mohu uplatnit záruku na objednané zboží?

Reklamaci podáváte písemně s vlastnoručním podpisem a jste povinni v ní konkrétně, jasně, správně a přesně uvést reklamované skutečnosti. Svá tvrzení pak musíte věrohodně prokázat.

 

Kde mohu podat žádost?

Reklamaci můžete uplatnit: osobně v naší společnosti TATRASVIT SVIT - SOCKS,a s., Mierová 1, 059 21 Svit nebo zasláním reklamovaného zboží spolu s reklamačním listem poštou na adresu: TATRASVIT SVIT - SOCKS,a s., Mierová 1, 059 21 Svit. Náš zaměstnanec určí způsob vyřízení stížnosti bez zbytečného odkladu. Ve složitých případech, zejména pokud je vyžadováno složitější technické posouzení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů od data reklamace.

V případě uznání reklamace bude reklamace vyřízena odstraněním vady, výměnou zboží nebo vrácením kupní ceny zaplacené za reklamované zboží, a to buď zasláním zaplacené částky poštovní poukázkou na vaši adresu, nebo bankovním převodem na váš účet.