fb-pixel
Vložte do košíka 5 a viac produktov a uplatnite si dodatočnú zľavu -10% na nákup s kupónom: PLUS10

Do koľko dní od objednávky môžem odstúpiť od zmluvy?

V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby písomné oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy spolu so zakúpeným tovarom boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

 

Musím aj uviesť dôvod odstúpenia od zmluvy?

Nie. Kupujúci môže v zákonnej lehote 14 kalendárnych dní odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Na druhej strane by sme však ocenili, aby ste nám dôvod oznámili, nech je akýkoľvek. Pomôže nám to, aby sme sa stále zlepšovali a lepšie plnili očakávania našich zákazníkov.

 

Aký je postup pri odstúpení od zmluvy?

Odstúpenie od zmluvy nám oznámite listom na adresu TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s., Mierová 1, 05921 Svit alebo e-mailom na eshop@tatrasvit.sk do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Na webovej stránke máme link na formulár. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy doručíte najneskôr v posledný deň lehoty. Zároveň musíte najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar v stave, v akom ste ho prevzali, teda v pôvodnom obale, nepoužitý a nepoškodený spolu s faktúrou.

 

Kedy mi vrátite peniaze za vrátený tovar?

Platbu vám vrátime bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, nie však skôr ako nám doručíte tovar.

 

Uhradíte mi aj náklady na vrátenie tovaru?

V prípade odstúpenia od zmluvy, zákazník znáša všetky náklady súvisiace s vrátením tovaru.

 

Je možné spodnú bielizeň vrátiť?

Nie, spodnú bielizeň nie je možné z hygienyckých dôvodov vrátiť.